Područja rada:

Proizvodi i usluge:

Eser d.o.o.
Dr. Tome Bratkovića 1
40000 Čakovec
tel/fax: 040 314 424
mail:eser@eser.hr