IPIS - Integrirani poslovni informacijski sustav

Osnovna svrha IPIS-a je olakšanje i ubrzanje rutinskih, ponavljajućih procesa (rad s dokumentacijom, računovodstveni poslovi, razni izvještaji).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustav je organiziran tako da su opće kategorije zajedničke za svakog korisnika (partneri, naselja, države, valute, glavna knjiga, platni promet, kadrovi, nabava i prodaja) dok se u drugim segmentima vodi računa o osobitostima pojedinog poduzeća s obzirom na njegovu djelatnost i organizaciju (proizvodnja, trgovina, investicije, vanjskotrgovinska razmjena).

Osnovne karakteristike:

-          cjelovitost rješenja

-          visok stupanj integriranosti

-       orijentiranost odlučivanju

-       jednostavnost za upotrebu

-          informatizacija radnih mjesta

-          fleksibilnost i elastičnost

-          brzina, pouzdanost i sigurnost

-          modularnost i selektivnost

ZAREs - evidencija zaštite na radu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matični podaci (poslodavac, radnici, radna mjesta, zemljopisni podaci)

2. Ozljede na radu i profesionalne bolesti, osobna zaštitna sredstva, poslovi s posebnim uvjetima rada

2.1. Osobna zaštitna sredstva

-Šifarnik zaštitnih sredstava

-Zapisnik o poslovima koji se moraju obavljati uz uporabu

-Upisnik zaduženja

2.2 Ozljede na radu i profesionalne bolesti

-Šifarnici ozljeda na radu, opasnosti

-Statistička obrada podataka

-Zapisnik o ispitivanju ozljede na radu

-Obavijest o događaju na radu koji je izazvao ozljedu

-Zapisnik o nastanku profesionalne bolesti

-Obavijest o profesionalnoj bolesti zaposlenika na radu

-Evidencijski karton zaposlenika koji su se na radu ozlijedili ili oboljeli

-Izvještaj o ozljedama i profesionalnim bolestima zaposlenika na radu

-Prijava o ozljedi na radu

2.3 Poslovi s posebnim uvjetima rada

-Šifarnik poslova s posebnim uvjetima rada

-Upisnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

-Uputnica za utvrđivanje radne sposobnosti radnika

-Uputnica za provjeru radne sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima

 rada

-Evidencijski karton o radniku raspoređenom na poslove s posebnim uvjetima rada

-Karton zdravstvenog pregleda radnika

3. Osposobljavanje iz zaštite na radu

3.1. Osposobljavanje za rad na siguran način

-Zapisnik o provjeri osposobljenosti radnika za rad na siguran način

-Obrazac za ocjenjivanje praktične osposobljenosti za rad na siguran način

-Evidencijski karton o osposobljenosti radnika za rad na siguran način

3.2. Osposobljavanje za zaštitu od požara

-Zapisnik o provjeri osposobljenosti zaposlenika za gašenje požara

-Obrazac za ocjenjivanje praktične osposobljenosti za gašenje požara

-Evidencijski karton o osposobljenosti zaposlenika za gašenje požara

3.3 Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

-Zapisnik o provjeri osposobljenosti zaposlenika za pružanje prve pomoći

-Evidencijski karton o osposobljavanju zaposlenika za pružanje prve pomoći

 

4. Zaštita na sredstvima rada, evidencija vatrogasnih aparata, ispitivanje elektroinstalacija i gromobrana

4.1 Periodička ispitivanja na objektima

-Zapisnik o pregledu i ispitivanju gromobrana i gromobranskih instalacija

4.2 Periodička ispitivanja strojeva i uređaja

-Šifarnik strojeva

-Evidencija ispitivanja

-Zapisnik o ispitivanju strojeva i uređaja (oruđa za rad) s povećanim opasnostima

-Uvjerenje o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (oruđa za rad)

4.3 Ispitivanja radnog okoliša

-Zapisnik i ispitivanju radnog okoliša

-Evidencijski karton o ispitivanju radne okoline

4.4 Evidencija vatrogasnih aparata

-Šifarnik vatrogasnih aparata

-Upisnik redovnih, periodičnih i kontrolnih ispitivanja vatrogasnih aparata

4.5 Ispitivanje elektroinstalacija

PORTEs - kontrola ulaza/izlaza zaposlenika
EVIDENCIJA ULAZA-IZLAZA RADNIKA

-          Unos matičnih podataka radnika i poslodavca(organizacijskih jedinica, sektora, radnih

         naloga, grupa, lokacija)

-          Unos ostalih matičnih podataka (praznici, vrsta izlaza, relacija prijevoza)

-          Pregled prisutnih radnika (tablično i grafički)

-          Slikanje i pohrana slika radnika u bazu

-          Grafički preglednik ulaska-izlaska pojedinog radnika (preglednik slika)

-          Ručni ili automatski unos podataka ulaz ili izlaza u bazu

-          Upisnik i grafički preglednik izostanaka radnika pojedinačno ili grupno (godišnji odmori,

         bolovanja i sl.)

-          Unos radnog vremena radnika

-          Ispis prisutnih radnika (dnevni ispis)

-          Ispis radnog vremena

 

   
PROGRAM PLAĆE

-          Obrada podataka (na temelju podataka ulaza izlaza radnika)

-          Mogućnost ažuriranja obrade

-          Popis obrada (evidencija)

-          Prijenos podataka dobivenih obradom u zadani format u svrhu lakšeg obračuna plaće (.xls,

        .doc ili neki drugi format)

-          Obračun radnih sati (ažuriranje podataka dobivenih obradom ili unos novih podataka

        ručno)

-          Pregled i ispis neobrađenih podataka prilikom obrade podataka (pregled grešaka)

-          Pregled i ispis šihterica

-          Pregled i ispis detaljnih sati rada radnika po određenom razdoblju

-          Pregled i ispis obračuna sati za plaću

EVIDENCIJA ULAZA-IZLAZA POSJETITELJA

-          Unos podataka o posjetiteljima, svrhama i mjestima posjete

-          Pregled prisutnih posjetitelja

-          Ispis statistika i grafički pregled posjetitelja

-          Slikanje i pohrana slika posjetitelja u bazu

STIPENDIJE - aplikacija za praćenje stipendista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za praćenje stipendista i korisnika studentskih kredita:

-unos i evidencija studenata (matični podaci i podaci o studiju)

-unos i evidencija ugovora, aneksa, mirovanja, odgoda, povrata, sporazuma i otplata

-unos i evidencija fakulteta, banaka, valuta, zemljopisnih podataka

-izvještaji: upisani studenti, sklopljeni ugovori i aneksi, mirovanja, obveze diplomiranja,  

  odgode obveza, završeni studiji, povrati, otplate, financijska kartica i dosije studenta

-izvještaji omogućuju detaljni ili skupni prikaz podataka, bilo u jednoj akademskoj godini ili u  

           više njih,  odnosno prikaz podataka u određenom razdobljuPROČISTAČ - upravljanje i kontrola tehnološkim procesima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-program za upravljanje i kontrolu tehnoloških procesa               

-centralizirano upravljanje udaljenim resursima               

-nadziranje postojećeg stanja sustava i alarmiranje o promjenama               

-automatsko vođenje proizvodno-tehnoloških procesa               

-modularnost i fleksibilnost programa               

-informatizacija radnih mjesta

-automatsko upravljanje cjelokupnim pogonom pročiščivanja vode te pratećeg

  kanalizacijskog programa u Čakovcu

 

                                      

                                                          ZAREs – Zaštita na radu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           PORTEs - Evidencija ulaza/izlaza radnika i posjetitelj

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eser d.o.o.
Dr. Tome Bratkovića 1
40000 Čakovec
tel/fax: 040 314 424
mail:eser@eser.hr